ERÖFFNUNGSKONZERT

26.03.2019 | 19:30 UHR | PIANOFACTUM FLÜGELRAUM

ZIFAN YE

PROGRAMM & BIOGRAPHIE

 

FRAUENKONZERT

27.03.2019 | 19:30 UHR | PIANOFACTUM FLÜGELRAUM

NERINGA VALUNTONYTe

PROGRAMM & BIOGRAPHIE

 

KAMMERKONZERT

28.03.2019 | 19:30 UHR | PIANOFACTUM FLÜGELRAUM

EWA KUPIEC | YI LIN JIANG | SChaghajegh nosrati | Neringa Valuntonyte | Zifan ye

[UA] RANDALL MEYERS: SIMPLEXITY FOR 4-HANDS AND A PIANO (OR TWO)

PROGRAMM & BIOGRAPHIE

 

ABSCHLUSSKONZERT

29.03.2019 | 19:30 UHR | PIANOFACTUM FLÜGELRAUM

SCHAGHAJEGH NOSRATI

PROGRAMM & BIOGRAPHIE

 

KONZERTMATINÉE

31.03.2019 | 11:00 UHR | PIANOFACTUM FLÜGELRAUM

YI LIN JIANG

PROGRAMM & BIOGRAPHIE

 

Jiang Artists Festival 2019